TARAWEEH, TAHAJJUD OR QIYAAM IN RAMADHAAN

Shaykh ul-Hadeeth Ubaidullah Rehmaanee Mubaarakpooree Translator: Abu Khuzaimah al-Ansaari In reality Taraweeh, Tahajjud and Qiyaam of Ramadhaan, are all one and the same thing. The long hadeeth of Abu Dharr (radi-Allaahu ’anhu) in Ibn Maajah is clear evidence of this statement. The summary of the hadeeth is that Abu Dharr (radi-Allaahu ’anhu) said, “We kept [...]